Pamiętaj! W dokumentach aplikacyjnych, które zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie, znajdują się Twoje dane osobowe, tj. np. imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, nr telefonu), przebieg dotychczasowego zatrudnienia itd.

Wysłanie CV (oraz ew. Listu motywacyjnego) jako odpowiedź na to ogłoszenie o pracę, będzie oznaczało, że wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w tych dokumentach dla potrzeb związanych z prowadzonym przez nas procesem rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikujesz.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś.

Pamietaj też, że przekazanie nam informacji o Twoich umiejętnościach (np. znajomość języków obcych), ukończonych kursach i/lub szkoleniach świadczących o tym, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko, może zwiększyć Twoje szanse w procesie rekrutacji. Decyzja o tym jakie dane nam udostępnisz należy jednak wyłącznie do Ciebie.

Działaj świadomie! Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem, do którego kierujesz swoją aplikację, jest VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-560), adres: ul. Mokotowska 19, e-mail: rekrutacja@vimn.com / techjobs@vimn.com, dalej jako: „VIMN”.

2. W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez VIMN w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w przekazanych nam dokumentach aplikacyjnych, jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). Zgodę tę wyrażasz wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na to ogłoszenie o pracę. To Ty decydujesz o zakresie danych, jaki nam udostępnisz. W momencie, gdy zdecydujemy się zaprosić Cię do udziału w kolejnym etapie rekrutacji lub złożyć Ci ofertę zatrudnienia, zaś Ty wyrazisz zainteresowanie dalszym udziałem w prowadzonym przez nas procesie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe możemy ujawnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. właściciel portalu, za pośrednictwem którego zgłaszasz swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji i za pośrednictwem którego otrzymamy Twoją aplikację, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której możemy się z Tobą kontaktować. Dodatkowo, dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby zaangażowane przez VIMN w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (tj.osoby zatrudnione w VIMN). Z uwagi na fakt, że jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Viacom Inc., dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć także inne spółki będące jej częścią, w tym także spółki zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych (USA), będące częścią tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i zapewniające odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że przed jego zakończeniem wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku usuniemy Twoje dane osobowe i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

6. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Zgodnie z RODO i na warunkach tam określonych, masz prawo do żądania od VIMN: (i) dostępu do Twoich danych osobowych, (ii) ich sprostowania, (iii) ich usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych. W celu zgłoszenia nam swojego żądania skontaktuj się z nami pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com

7. Możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz także prawo do jej wycofania w każdym czasie kontaktując się z nami pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy w oparciu o tę zgodę zanim ją wycofałeś.

8. Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), www.uodo.gov.pl

9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tak samo jak dobrowolny jest Twój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji. Podanie danych jest jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji z Twoim udziałem.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*Co to jest „RODO”? RODO, to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.